nama

Saturday, 13 October 2012

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.


Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Seseorang yang berkir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada.

No comments: