nama

Thursday, 11 October 2012

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Terdiri daripada KEMAHIRAN PROSES SAINS dan KEMAHIRAN MANIPULATIF 

KEMAHIRAN PROSES SAINS
Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. kemahiran proses sains adalah seperti berikut:

Memerhatikan
Mengelaskan
Mengukur menggunakan nombor
Membuat inferens
Meramalkan
Berkomunikasi
Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mentafsirkan data
Mendefinasikan secara operasi 
Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis
mengeksperimen

KEMAHIRAN MANIPULATIF
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:
  • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
  • Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan dengan betul dan selamat.
  • Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
  • Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
  • Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

No comments: