nama

Saturday, 13 October 2012

Kemahiran Berfikir Kritis

  • Mencirikan
  • Membandingkan dan membezakan
  • Mengumpulkan dan mengelaskan
  • Membuat urutan
  • Menyusun mengikut keutamaan
  • Menganalisis
  • Mengesan kecondongan
  • Menilai
  • membuat kesimpulan

1 comment:

Jawiyah Osman said...

Tahniah.Blog yang menarik dan boleh memacu minat terhadap sains dalam kalangan murid-murid.