nama

Tuesday, 4 December 2012

Praktis Progresif 1 - Keperluan Asas

Jawab soalan di bawah .

1.1 . Keperluan Asas Manusia

1 . Bayi manusia memperoleh udara dari atmosfera .
Apakah keperluan asas lain yang diperoleh bayi daripada ibunya ?  


A . Muzik dan makanan 
B . Permainan dan Alat Permainan 
C . Susu dan Perlindungan 
D . Pakaian dan Cahaya Matahari

2 . Antara yang berikut yang manakah diperlukan untuk fungsi di bawah ?

  • Untuk membesar 
  • Untuk mendapatkan tenaga 
  • Untuk sihat 
A . Udara
B . Makanan
C . Air 
D . Haba

1.2 . Keperluan Asas haiwan .

3 . Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan ikan berenang bersama - sama . 


Mengapakah ikan berenang dalam satu kumpulan ?

A . Untuk memburu 
B . Untuk melindungi diri
C . Untuk menjaga anak - anak 
D . Untuk mencari pasangan 

4 . Rajah di bawah menunjukkan seekor kura - kura dan seekor paus .

 

Haiwan - haiwan ini bloeh hidup di dalam air sepanjang masa tetapi masih timbul ke permukaan air sekali - sekala . Mengapa ?

A . Haiwan - haiwan ini memerlukan cahaya matahari 
B . Haiwan - haiwan ini perlu bernafas 
C . Haiwan - haiwan ini perlu mencari makanan
D . Haiwan - haiwan ini perlu menjauhkan diri daripada musuh 

1.3 Keperluan Asas Tumbuhan 

5 . Antara yang berikut , yang manakah diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan ?

T - Air 
U - Cahaya Matahari
V - Karbon dioksida

A . T dan U sahaja
B . T dan V sahaja
C . U dan V sahaja 
D . T , U dan V 

 No comments: